W poprzednim wpisie wskazywałem na iluzoryczność ochrony członków zarządów spółek z o.o. przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe. Czy istnieje zatem taki sposób prowadzenia działalności który zapewni nam bezpieczeństwo podatkowe? Oczywiście, że tak. Sposób ten jest prosty i skuteczny. Wystarczy wykorzystać do prowadzenia działalności spółkę komandytową, w której jednym wspólnikiem (komplementariuszem) będzie spółka z o.o., a drugim wspólnikiem (komandytariuszem) […]

Zgodnie z powszechnie panującym przekonaniem, ordynacja podatkowa daje członkom zarządu tarczę do obrony przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki. Wystarczy bowiem wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o upadłość lub wykazać brak winy w jego niezgłoszeniu. W orzecznictwie przyjęto, posiłkując się prawem upadłościowym, że „właściwy czas”, to termin dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła […]

Przygody Vatmana

Patryk Prus        18 maja 2016        Komentarze (1)

Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka. Pod takim tytułem ukazała się niedawno książka autorstwa doktorantów i doktorów prawa podatkowego z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, w przystępny sposób omawiająca podstawowe zagadnienia podatkowe, które towarzyszą człowiekowi od chwili narodzin, aż do śmierci. Szczególnej uwadze polecam rozdział XIX mojego autorstwa 🙂 , dotyczący aspektów podatkowych założenia spółki z […]

Teoria względności w praktyce Ministerstwa Finansów

Patryk Prus        27 stycznia 2016        3 komentarze

Z ogólnej teorii względności Alberta Einsteina wypływają dwa wnioski. Po pierwsze, czas jest pojęciem względnym, zależy od układu odniesienia. Po drugie, grawitacja ma wpływ na upływ czasu. Przyciąganie może spowodować, że czas przyśpieszy. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale ogólna teoria względności wykorzystywana jest na co dzień w naszym życiu. Korzysta z niej […]

Minister Finansów 3 grudnia 2015 r. wydal interpretację ogólną dotyczącą kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na “toksyczne opcje”. W interpretacji tej zawarł stanowisko, w myśl którego podatnicy podatku CIT, którzy nabywali opcje w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego, związanego z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, mogą wydatki związane z “toksycznymi opcjami” zaliczyć do kosztów […]