Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
  • nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,
  • nie buduje stosunku klient – prawnik.

Nie odpowiadam za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem moich poglądów i nie stanowi oficjalnego stanowiska kancelarii. Zastrzegam sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Nie odpowiadam ponadto za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.